Thứ Hai, 3 tháng 12, 2018

LỊCH HỌC LÝ THUYẾT B1, B2, C THÁNG 12/2018



Lịch học lý thuyết cụ thể học viên có thể chọn một trong những buổi sau:

Lịch học lý thuyết ô tô

KHAI GIẢNG B2 KHÓA THÁNG 04/2019
KHAI GIẢNG C KHÓA THÁNG 06/2019
✔TẶNG LỆ PHÍ THI SÁT HẠCH
✔ĐĂNG KÝ HỌC NGAY LÝ THUYẾT
✔ CÓ ĐÀO TẠO VÀ SÁT HẠCH LÁI XE SỐ TỰ ĐỘNG
✔HỌC THỰC HÀNH THỜI GIAN LINH HOẠT
☎☎☎Hotline: 0903013344–0907500358
Website: http://www.truongdaylaixequan4.com/

XEM THÊM KHÓA HỌC B11, B2 MỚI NHẤT


Load disqus comments

0 nhận xét